Monday - Friday
07:50 - 18:00
Post Exchange to Army Airfield Loop

300
Post Exchange (c)
xx:10, xx:30, xx:50
217
Hillside at Colorado (b)
xx:10, xx:30, xx:50
212
Stone Education (b)
xx:11, xx:31, xx:51
201
National Guard (b)
xx:11, xx:31, xx:51
220
Pendleton Shoppette (a)
xx:11, xx:31, xx:51
223
5TH ASOS (a)
xx:12, xx:32, xx:52
224
DPTMS Training Branch (a)
xx:12, xx:32, xx:52
225
Soldiers Fieldhouse (a)
xx:13, xx:33, xx:53
226
16TH CAB HQ (a)
xx:13, xx:33, xx:53
227
Evergreen Theatre (a)
xx:14, xx:34, xx:54
228
2-75 Ranger Battalion (a)
xx:14, xx:34, xx:54
270
296 BSB and 23 BEB (a)
xx:15, xx:35, xx:55
271
1-14 Squadron HQ (a)
xx:15, xx:35, xx:55
272
2-3 Battalion HQ (a)
xx:16, xx:36, xx:56
273
Soldiers Chapel (a)
xx:17, xx:37, xx:57
274
Sheridan Gym (a)
xx:17, xx:37, xx:57
275
1ST Brigade Headquarters (a)
xx:18, xx:38, xx:58
276
Stryker & 41ST Division (a)
xx:18, xx:38, xx:58
327
The Commons (b)
xx:19, xx:39, xx:59
325
Cowan Stadium (b)
xx:00, xx:20, xx:40
324
Carey Theater (b)
xx:00, xx:20, xx:40
322
McVeigh Fitness (b)
xx:00, xx:20, xx:40
320
Jensen Gym (b)
xx:01, xx:21, xx:41
308
I Corps (b)
xx:01, xx:21, xx:41
307
Rainier Inn (b)
xx:01, xx:21, xx:41
305
Waller Hall (b)
xx:02, xx:22, xx:42
304
Commissary (b)
xx:02, xx:22, xx:42